Služby

Ještě že máme instalatéry

My lidé máme spoustu vymožeností, na které se spoléháme a díky nimž také máme daleko dokonalejší život, než jaký by tento byl bez nich. Je spousta toho, co nám slouží a bez čeho bychom se už nejen nechtěli, ale snad dokonce ani neuměli obejít.

Když se nad tím zamyslíte, nejspíš si uvědomíte, že tím myslím třeba i to, co máme jenom díky práci instalatérů. A pokud vám to na mysl nepřijde, pak vlastně jenom proto, že už jsme si zvykli považovat všechny ty instalatérské výtvory za takovou samozřejmost, že se nám zdá, jako by tyto patřily k našemu životu zcela automaticky.

kohoutek na louce

Ovšem tak tomu samozřejmě není. To, co pro nás instalatéři vybudovali a budují a co nám i opravují a udržují, není nic samozřejmého a banálního. Je to něco, s čím by si nikdo jiný než oni neporadil. A proto je určitě dobře, že právě lidi z tohoto oboru v našich řadách také máme.

Jen si třeba vezměte, co bychom si počali bez vodovodu. Nebo bez kanalizace. Nebo bez všech těch zařízení a věcí, které jsou na tyto potrubní systémy napojeny. Nebýt toho, nebylo by z nás lidí nic jiného než stádo divé zvěře. A jsou to instalatéři, kdo svými plánovanými i neplánovanými pracemi dbají na to, abychom se měli v tomto ohledu dobře. Jsou to oni, kdo nám nabízejí i havarijní servis, i běžné práce. A nám stačí se na ně jenom obrátit, abychom měli to, co už dnes ke svému životu neoddiskutovatelně potřebujeme.

kohoutek na zdi

A co nám nabízejí třeba pražští a středočeští instalatéři? Mimo toho, co se od nich v podstatě očekává, i leccos navíc. Tito se kromě přívodu a odtoku vody starají i o plyn, i o topenářské práce, zajistí i zednické a obkladačské práce, a tím jsou nám lidem ještě nepostradatelnější.

Když prostě máme instalatéry schopné a s dlouholetou praxí, kteří jsou nám v případě potřeby k dispozici, máme se dobře. Tak, jak bychom se jinak neměli. A jistě se mnou budete souhlasit, že zanikne-li někdy toto řemeslo, zanikne zřejmě i lidstvo.

Podobné příspěvky