Nezařazené

Využijte výhody našich serverhostingových služeb


SpoleÄnost TELE3 s.r.o. nabízí kromÄ› jiného i tak zvaný serverhosting. Tato služba pÅ™ináší více možností, které záleží jednak na jejím poskytovateli a jednak na potÅ™ebách každého klienta. SpoleÄnost TELE3 poskytuje serverhosting ve dvou oblastech vzájemné spolupráce. První možnost nabízí přímo umístÄ›ní vlastního serveru do moderního datového centra provozovaného spoleÄností a v druhém případÄ› se jedná o pronájem serveru a jeho umístÄ›ní v datovém centru. Oba typy této služby poskytují samozÅ™ejmÄ› konektivu do páteÅ™ních sítí Äeského internetu. Tato služba pÅ™ináší mnohem více výhod ve srovnání s webhostingovými službami. UmístÄ›ní serveru do prostor provozovatele služby zajiÅ¡Å¥uje stoprocentní soukromí s plnou kontrolou nad vlastním zařízením. Výhodou pronájmu a takového způsobu provozování samostatného serveru je to, že nevyžaduje poÄáteÄní investice ani nutnost Å™eÅ¡it technické problémy. Využijte možnosti této služby pÅ™esnÄ› podle svých potÅ™eb. Ze strany spoleÄnosti se jedná o maximálnÄ› kvalitní službu poskytovanou na profesionální úrovni. Provoz serverů je dobÅ™e zajiÅ¡tÄ›n po vÅ¡ech stránkách pro maximální spokojenost vÅ¡ech klientů.

SpoleÄnost TELE3 s.r.o. provozuje moderní a naprosto výkonná datová centra, která zajiÅ¡Å¥ují pro provoz serverů maximální komfort. Ve vÅ¡ech smÄ›rech jsou to technologické prostory, které mají potÅ™ebné vybavení a zajiÅ¡tÄ›ní. Jsou to moderní a naprosto bezpeÄná datová centra, vybavena nejmodernÄ›jším systémem zálohovaného napájení pomocí UPS a dieselovými generátory, prostory jsou klimatizovány a chránÄ›ny protipožárním systémem. Kamerový systém a ostraha pracují v režimu 7/24. Tyto moderní telehouse umožňují využít naprosto bez obav službu servehosting v obou nabízených rovinách. Je možné umístit vlastní server v prostorách datového centra anebo si zajistit pronájem serveru a jeho umístÄ›ní v nabízené serverovnÄ›. ObÄ› Å™eÅ¡ení poskytují konektivu do páteÅ™ních sítí Äeského internetu. Technická nonstop podpora a proaktivní monitoring jsou souÄástí tÄ›chto služeb. Z volitelných služeb si klienti můžou vybrat i kompletní správu serveru. Záleží na potÅ™ebách a možnostech každého klienta. Na služby spoleÄnosti TELE3 se můžete stoprocentnÄ› spolehnout a můžete si být jisti, že je o provoz serverů skuteÄnÄ› dobÅ™e postaráno.

Podobné příspěvky