Výrobky

Vývoj nového stroje

Na vzniku každého nového výrobku, nového stroje, nového auta, se podílí řada lidí a výrobek je ovlivňován mnoha faktory.

Máme tady zákazníka, který si chce nechat vyrobit stroj, na kterém pak bude vyrábět své výrobky. Zákazník má představu, co stroj bude umět vyrábět, ale nemá představu, jak vyrobit samotný stroj. Pošle poptávku na firmu, která jednoúčelové stroje vyvíjí a vyrábí. Ve firmě se poptávka dostane na obchodní oddělení, a to ve spolupráci s konstrukčním oddělením vytvoří cenovou nabídku a tu odešle zákazníkovi. Pokud je cenová nabídka pro zákazníka přijatelná, rozjíždí se celá řada schůzek, kdy se bude upřesňovat, co má daný stroj skutečně umět, co jsou představy zákazníka a jaké jsou reálné možnosti výroby. Mnohdy si zákazník přeje něco jako „perpetuum mobile“ a je na výrobní firmě, aby našli se zákazníkem výhodný kompromis.

stroj

Celá práce na novém stroji začíná až uzavřením objednávky. V tomto momentě dostává zadání konstrukční oddělení a začíná se kreslit model a výrobní výkresy. Konstrukce strojů dnes probíhá v počítačových kreslících programech, na prkně už se dávno nekreslí. Konstruktér úzce spolupracuje se zásobovacím oddělením, protože nestačí celou konstrukci nového stroje vymyslet, ale zároveň musí být všechny materiály a polotovary sehnatelné a je třeba dodržet i finanční rozpočet zakázky. Když jsou hotové výkresy a tím je definitivně rozhodnuto, jak bude stroj vypadat a co bude umět, opět dochází k odsouhlasení zákazníkem. Poté začíná nákup materiálu a začíná samotná výroba nového stroje.

stroj

Když je stroj vyrobený, nastane nejdůležitější okamžik, a to je první spuštění stroje, první zkouška ještě v dílně, jestli se stroj vůbec rozběhne a jestli dělá to co má. Stroj musí splňovat přísné bezpečnostní předpisy a každý stroj musí mít i příslušné certifikáty, které vystavuje výrobce. Stroj si zákazník převezme, zaplatí, a tím je proces ukončen.

Podobné příspěvky